Wrzesnia

1 obrazek
20 obrazek
106 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
101 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Rozwój e-administracji
Dodano: 14-03-2019 | Joanna Mańkowska | wyświetleń: 9

Od 4 marca br. można składać wnioski o dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

 

Co to jest e-dowód i jak może pomóc w e-administracji?


Dowód osobisty z warstwą elektroniczną tzw. e-dowód to wielofunkcyjny dokument, który jest bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją i pozostałymi podmiotami. Ma on również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Nowe dowody są z zewnątrz podobne do obecnych, natomiast wewnątrz wbudowany jest chip, w którego pamięci są m. in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, tj. potwierdzanie tożsamości
i obywatelstwa oraz uprawnienie do przekraczania granic niektórych państw.


Co to jest profil osobisty, który powstaje przy e-dowodzie?


Profil osobisty to zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia, dzięki którym administracja publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z usługi internetowej. Prawdziwość tych danych jest potwierdzana za pomocą certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszczonego w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podczas procesu uwierzytelniania do usługi na wybranej platformie. Najprościej mówiąc, e-dowód jest środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym posiadacza dowodu. Oznacza to, że może być wykorzystywany do uwierzytelnienia osoby w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online. Przy użyciu e-dowodu możliwe jest zalogowanie się do platformy ePUAP, do strony http://obywatel.gov.pl oraz innych portali internetowych administracji publicznej. Profil osobisty jest zamieszczony w dowodzie osobistym każdej osoby mającej pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych czyli powyżej 13 roku życia.


W e-dowodzie jest możliwość zamieszczenia podpisu osobistego. Co to oznacza?


Podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym, to rozwiązanie analogiczne do używanego już zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Użycie podpisu osobistego wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny wysyłany do urzędu można podpisać, używając do W przypadku podmiotu prywatnego podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła ten sam skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę. Certyfikat podpisu osobistego jest zamieszczany w dowodzie osobistym osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
 |  Dodano: 21-02-2019 | Joanna Mańkowska
grafika