Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
20 obrazek
Archiwum
Uwaga przedsiębiorco!
Dodano: 10-05-2019 | Jakub Goc | wyświetleń: 554

Burmistrz Miasta i Gminy Września uprzejmie informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1, 3, 3a, 3b oraz art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1454 t.j. ze zmianami) oraz na podstawie art. 3 pkt. 32, art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 992 t.j. ze zmianami) nakłada na każdego prowadzącego działalność gospodarczą obowiązek zagospodarowania powstających w wyniku prowadzonej działalności odpadów. W związku z powyższym niezależnie od gromadzonych
w nieruchomościach zamieszkałych a odbieranych przez Gminę odpadach komunalnych – prowadzący działalność zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pochodzących z działalności gospodarczej przez uprawnione podmioty. Przedsiębiorca powinien legitymować się umową na odbiór tych odpadów z uprawnionym podmiotem.

W związku z powyższym koniecznym jest zawarcie odpowiedniej umowy
z przedsiębiorcami uprawnionymi do działania na terenie Gminy Września i posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ