Wrzesnia

1 obrazek
22 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Archiwum
Uwaga przedsiębiorco!
Dodano: 10-05-2019 | Jakub Goc | wyświetleń: 248

Burmistrz Miasta i Gminy Września uprzejmie informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1, 3, 3a, 3b oraz art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1454 t.j. ze zmianami) oraz na podstawie art. 3 pkt. 32, art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 992 t.j. ze zmianami) nakłada na każdego prowadzącego działalność gospodarczą obowiązek zagospodarowania powstających w wyniku prowadzonej działalności odpadów. W związku z powyższym niezależnie od gromadzonych
w nieruchomościach zamieszkałych a odbieranych przez Gminę odpadach komunalnych – prowadzący działalność zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pochodzących z działalności gospodarczej przez uprawnione podmioty. Przedsiębiorca powinien legitymować się umową na odbiór tych odpadów z uprawnionym podmiotem.

W związku z powyższym koniecznym jest zawarcie odpowiedniej umowy
z przedsiębiorcami uprawnionymi do działania na terenie Gminy Września i posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ