Wrzesnia

1 obrazek
27 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Archiwum
Rosną koszty pozbywania się śmieci
Dodano: 29-04-2019 | Jakub Goc | wyświetleń: 324

Rosną koszty pozbywania się śmieci

Zgodnie z ustawą koszty wywozu śmieci, a także ich zagospodarowania gmina może pokrywać wyłącznie ze środków pochodzących z opłaty śmieciowej wnoszonej przez mieszkańców gminy.

Do 1 lipca 2013 roku  właściciel każdej posesji w Polsce podpisywał umowę z firmą odbierającą śmieci i zamawiał kosz dowolnej wielkości, według własnych potrzeb.
Również od lipca 2013 roku w całej Polsce właścicielami śmieci z budynków mieszkalnych stały się gminy i to one mają obowiązek wyłaniać w drodze przetargu  firmy odbierające śmieci. Następnie muszą je dostarczyć do ustalonych przez programy wojewódzkie instalacji odbierających śmieci. 
Nasza gmina jest przypisana do instalacji w Lulkowie (położonej w gminie Gniezno) wraz z wszystkimi gminami powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego.
Stawka „podatku śmieciowego” 
tzw. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jedną osobę na miesiąc 
w gminie Września wynosiła od lipca 2013 roku do kwietnia 2019 roku – 10 zł 
(w przypadku segregowania śmieci) oraz 15 zł 
(w przypadku niesegregowania).

Do 1 lipca 2013 roku  właściciel każdej posesji w Polsce podpisywał umowę z firmą odbierającą śmieci i zamawiał kosz dowolnej wielkości, według własnych potrzeb.Również od lipca 2013 roku w całej Polsce właścicielami śmieci z budynków mieszkalnych stały się gminy i to one mają obowiązek wyłaniać w drodze przetargu  firmy odbierające śmieci. Następnie muszą je dostarczyć do ustalonych przez programy wojewódzkie instalacji odbierających śmieci. Nasza gmina jest przypisana do instalacji w Lulkowie (położonej w gminie Gniezno) wraz z wszystkimi gminami powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego.Stawka „podatku śmieciowego” tzw. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jedną osobę na miesiąc w gminie Września wynosiła od lipca 2013 roku do kwietnia 2019 roku – 10 zł (w przypadku segregowania śmieci) oraz 15 zł (w przypadku niesegregowania).

 

Mieszkańcy naszej gminy „produkują” coraz więcej śmieci

Przyczyny wzrostu kosztów, a więc i opłaty za śmieci:

1. W 2013 roku średnia produkowanych odpadów na jednego mieszkańca miesięcznie wynosiła 23,79 kg, natomiast w 2018 roku wartośc ta wzrosła do 30,94 kg.

2. Od 1 lipca 2018 roku zgodnie z ustawą odbierane są z posesji osobno odpady BIOdegradowalne – łączny roczny koszt tej usługi (tj. odrębnego odbioru odpadów bio  z posesji, wyposażenia nieruchomości w pojemniki na te odpady oraz mycia pojemników) to kwota  ok. 950 tys. zł na rok.

3. Koszt zagospodarowania odpadów w 2013 roku (Bardo) wynosił 180,80 zł za tonę.
W późniejszych latach wzrosła cena za przyjęcie śmieci w Lulkowie – w roku 2017 opłata wynosiła: 264,60 zł za tonę; w roku 2018: 340,20 zł za tonę (od 2017 roku wzrost o 29%). 

Odbiór śmieci przez gminną spółkę PUK Września – został zlecony w wyniku przetargu na trzy lata (kwota 8,9 mln zł). Była to najkorzystniejsza oferta. Druga kolejna oferta została złożona na kwotę ponad  18,3 mln zł.

 

W dniu 28 marca 2019 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę zmieniającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od maja br. stawka będzie wynosiła odpowiednio: 17 zł (w przypadku segregowania śmieci) oraz 22 zł (w przypadku niesegregowania).

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ