Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
20 obrazek
106 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
101 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
107 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
105 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Program Czyste Powietrze
Dodano: 30-11-2018 | Paulina Benc | wyświetleń: 347

Zastanawiasz się nad wymianą pieca? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze


Program Czyste Powietrze – co to jest?


Program pozwala na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Celem tych działań jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 

Co zyskam korzystając z programu?


Program pozwala na uzyskanie zwrotu części poniesionych kosztów. Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i może wynieść w formie dotacji aż do 90% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

 

 

Do kogo skierowany jest program?


Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

 

 

Na co uzyskam dofinansowanie?

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

 • docieplenie przegród budynku,

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

 

Jakie są dostępne formy dofinansowania?

 • dotacja

 • pożyczka

 • dotacja i pożyczka

 

Ważne terminy

 • składanie wniosków: od 19.09.2018 r. do 30.06.2027 r. do godz. 24.00

 • realizacja programu: lata 2018-2029 r.

 • podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

 

 

Kto udziela dofinansowania i gdzie zwrócić się po dodatkowe informacje?


Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W przypadku mieszkańców Gminy Września szczegółów należy szukać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu http://www.wfosgw.poznan.pl/

Strona ta przekieruje do portalu beneficjenta, gdzie można zapoznać się z programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.

 

Opracowano na podstawie danych z: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

 

 

Źródło: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ