Wrzesnia

1 obrazek
21 obrazek

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
106 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
101 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Dotacje na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
Dodano: 11-02-2019 | Szymon Krajniak | wyświetleń: 151

 

ZARZĄDZENIE Nr 44
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 8 lutego 2019 r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1.1. Zatwierdza się do realizacji zadania w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
 
2. Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2. Przyznanie dotacji nastąpi w drodze umów, które określą szczegółowe prawa i obowiązki stron.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr 44
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 8 lutego 2019 r. 

w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1.1. Zatwierdza się do realizacji zadania w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
 
2. Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2. Przyznanie dotacji nastąpi w drodze umów, które określą szczegółowe prawa i obowiązki stron.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2019 w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ